BetűDiFix

Amikor utazó gyógypedagógus lettem, szembesültem az állandó tanterem nyújtotta játéktár lehetőségének a hiányával. Ahhoz, hogy az általam kialakított fejlesztési metodikát ebben a formában is továbbvigyem szükségem volt olyan játékokra, amelyek kis helyet foglalnak el az útitáskámban és jól használhatók a habilitációs-rehabilitációs foglalkozások során. A tanítók, Szülők számára és a szakértői vélemények diagnózisai alapján a leggyakrabban és elsődlegesen szembetűnő probléma gyermekek betűtévesztése.
Az olvasás- és írástanulás során a hasonló alakú, hangzású és kiejtés-technikájú betűk könnyebben cserélhetők fel, téveszthetők össze egymással, ezért nehezebb megtanulni, megjegyezni őket.
Erre a problémára fejlesztettem ki a BetűDiFix, Betűdifferenciálást Fejlesztő Olvasó Játékcsaládot. Optikailag, akusztikusan, optikai-akusztikusan is, írásban leggyakrabban tévesztett betűpárokra dolgoztam ki.

Négy játéktípuson keresztül segíti a biztos betűismeret elsajátítását: Dominó - Memória - Lottó - Mátrix olvasójáték formájában.

A 11 doboznyi játékkészlet tartalmaz:
11 készlet dominót,
12 készlet memória kártyát,
17 készlet lottó táblát kártyákkal, és
17 készlet mátrix táblát kártyákkal.
Az 57 készlet játék teszi lehetővé, hogy a játékosok száma egész osztályra kiterjedhet.

Eredményesen használható a játék a betűtanítás időszakában a biztos betűismeret megalapozására, a betűdifferenciálásban az egyéni és csoportos fejlesztő terápia során, valamint dyslexiások és dysgraphiások reedukációjában is.

Ezek kiegészítésére készült a Betű-Mátrix munkafüzet, amely 17 oldalon 34 táblázatot tartalmaz. A sorokban lévő betűkhöz kell hozzáolvasni az oszlopok betűit és az így kapott szótagokat kell a vonalrendszerbe írott formában beírni.

Betű-Mátrix munkafüzet

A Betű-Színező munkafüzet 28 db érdekes képet tartalmaz, három betű eltérő színnel való megkülönböztetése által.

Betű-Színező munkafüzet

A BetűDiFix továbbfejlesztéseként jött létre a SzóDiFix Lottó formátumú olvasójáték szavakkal.

Back to Top